התמודדות עם פחדים שונים

האיורים בספר גדולים וברורים. הגיבור בסיפור מתמודד עם פחד אישי, פחד ממפלצת שיש בארון. הסיפור מתאים לילדים שמתמודדים עם פחדים דומים או אחרים. הסיפור נותן כלים להתמודדות עם הפחד ומעורר הזדמנות לפיתוח שיחה על פחדים שונים ואיך ניתן להתגבר עליהם.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }