זיהוי וזריזות

משחק מהנה ופשוט. מפתח זריזות ידיים וזיהוי

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }