חמוד ביותר !!!

משחק חמוד מאוד, מפתח את יכולת הביטוי של הילד ובהצגת השאלות עד שמגיעים לדמות.
יש מעט חיסרון שבשלב מסוים אתה כבר מכיר את כל הדמויות אבל לא נורא. עדיין חמוד מאוד מאוד.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }