כתוב יפה עם מוסר השכל ושיתוף הילד

הספר כתוב יפה. איורים מתאימים לכתוב.
ישנו מוסר השכל שמגיעים אליו בסוף הקריאה, ומשום שאת הספר קוראים משני כיוונים שונים הילד משתתף (בזה שהוא הופך את הספר לצידו השני) גם אם אינו מסוגל עדיין לקרוא בעצמו.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }