מהנה וכייף

משלב פיתוח דמיון עם יכולת הרכבה על פי הוראות מפורשות.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }