מהנה ומחזק מיומנויות חשובות

משחק מהיר ומעניין המחזק מיומנויות של תפיסה חזותית, מהירות, וסריקה. ניתן לדרג את הקושי ולהתאימו לרמת הילד. בנוסף ניתן לעבוד על דומיננטיות יד בעת איסוף הדיסקיות. גם ילדים להם קושי בתחומים הללו נהנו מהמשחק והצליחו לשפר את יכולותיהם.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }