מהנה לילדים, מפתח חשיבה מתמטית

משחק מהנה המשלב מיומנויות שונות המעודדות התפתחות תקינה של הילדים. בנוסף, הילד יכול לבדוק לבד אם הצליח או טעה.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }