מהנה, לשיפור יכולות ארגון סמנטי ושליפה.

משחק מהנה המפתח יכולות שפתיות: יכולת הכללה (שיום קטגוריות), יכולת הגדרה, שאילת שאלות ושליפה.
הילדים מאוד אוהבים את הרעיון ששמים קלף עת המצח כך שלא רואים, ואת זה שצריך לגלות ולנחש!

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }