מהנה ומאפשר למידת אסטרטגיות חזותיות

משחק מהנה המעודד פיתוח תפיסה מרחבית, תפיסה חזותית, זיכרון עבודה, ומאפשר למידת אסטרטגיות חזותיות. ניתן לשחקו כמשתתף יחיד או בתורות. בעל מספר רמות קושי.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }