מונופול מותאם לקטנטנים

מקנה מיומנויות חשיבה אסטרטגית והתנהלות פיננסית. מעסיק את הילדים למשך שעות!

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }