מילים מילים ועוד מילים

משחק יפה, לילדים שיודעים לקרוא. לטעמי מגיל 8 לאחר שהקריאה והכתיבה מבוססים.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }