ממכר ומפתח חשיבה יצירתית

משחק ממכר, מפתח אסטרטגיות וחשיבה יצירתית!

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }