מעודד חשיבה והבנה של הקשרים ושייכות.

המשחק מעודד חשיבה תוך הרחבת הידע ושימוש בשפה וניתן לדירוג לפי גיל הילד ויכולותיו. איכות המוצר טובה.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }