מצויין לפיתוח תפיסה חזותית. מהנה מאוד!

משחק מצויין לצורך פיתוח אינטגרציה של מידע חזותי, עיבוד מהיר שלו ומהירות תגובה. משחק מאוד מהנה!

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }