מצחיק וקליל עם רעיון פרקטי לילדים

כמו הרבה ילדים לנועה קשה לזכור את סדר הימים בשבוע. היא חושבת על פתרון ומעלה רעיון יצירתי לסימנים שיעזור לה בכך. ילדים יכולים לקחת את הרעיון ולהשתמש בו כהשראה למציאת פתרונות יצירתיים לבעיות אחרות ביומיום. תקשורת בעזרת סימנים מוסכמים היא פרקטית מאד ואנחנו משתמשים בו בחיים די הרבה (תמרורים, מילים, שלטים וכו’).

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }