מצחיק ושנון

צוחק על כל הדברים שלא ניתן לבצע במציאות בבית הספר.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }