מקסים, על קבלת העצמי כפי שאני

ספר מקסים שילדים מאוד אוהבים!
מדבר על לקבל את עצמך (ולאהוב את עצמך) כפי שאתה באופן שהילדים יכולים להבין ולהתחבר אליו.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }