משחק אסטרטגי ומעניין

משחק מהנה גם את המבוגרים שמשתתפים.. אסטרטגיה, מהירות תגובה, זיכרון

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }