משחק העוזר לפיתוח הפונולוגי

משחק חשוב מאוד, העוזר לפיתוח התחום הפונולוגי. לפני רכישת הקריאה, מאוד חשוב לפתח את החריזה. משחק מתאים לילדי הגן.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }