משחק חברתי שפתי מפתח ומאתגר

משחק חברתי מפתח ומאתגר שפתית ומחשבתית, מרחיב מיומנויות שפתיות של הגדרות, הרחבת שדות סמנטיים, מעודד יצירתיות וחשיבה “מחוץ לקופסא”, מתאים למגוון גילאים.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }