משחק חוויתי לסוף היום

משחק שתורם לתקשור רגשות הילדים, חוויתי ונעים ללפני השינה. 

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }