משחק חשוב לפיתוח שיח משתף

אנחנו לא משחקים בדיוק לפי הכללים, אבל הנושאים והשאלות תורמים לפיתוח שיח רגשי משתף.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }