משחק חשיבה לילדי גן

יתרון – ניתן לשחק במשחק גם לבד.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }