משחק חשיבה מצויין, מאתגר ומפתח יכולות חשיבה

משחק חשיבה מצויין המאפשר תרגול ברמות שונות המתאימות לגילאיים מגוונים, נוח לשימוש. מאתגר יכולות חשיבה ומפתח אסטרטגיות עבודה (בעיקר שימוש בשיטת האלימינציה). דורש יכולת ריכוז. יש לציין שרוב הילדים יזדקקו לתיווך והדרכה בתחילת המשחק (מפאת מורכבותו) אולם ברגע שיבינו את הטכניקה יוכלו לשחק בצורה עצמאית. יתכן שבדרגות הגבוהות יצטרכו מעט הכוונה של מבוגר. הכרטיסיות האחרונות מאתגרות מאד. יש לקחת זאת בחשבון. משחק איכותי התורם להתפתחות הילד.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }