משחק טוב מאוד שעומד בציפיות

עוזר מאוד לילד בזיהוי תבניות, מוטוריקה עדינה וקואורדינציה. בשל המצאות המסמרים הקטנים לא הייתי ממליץ להשאיר את הילד לבדו וטוב היה אם היה מסופק גם מארז השומר על המסמרים לאחר הפתיחה. מאפשר לילד ליצור תבניות משלו גם ללא שימוש בכרטיסיות.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }