משחק מהנה שמחזק קשב סלקטיבי ושליפה

משחק נפלא ומומלץ הן לילדי קשב סלקטיבי והן לילדים עם קשיי שליפה.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }