משחק מומלץ לקידום זיכרון עובד חזותי

משחק מהנה שמקדם זיכרון עובד חזותי, מומלץ למשחק עד 5 דקות

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }