משחק מתמטי מחשבתי

משחק מחשבתי נחמד, מעודד חשיבה מספרית

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }