משחק פשוט עם תוספות מעניינות

שפת הרגש. משחק שמשלב בתוך המשחק הפשוט את שפת הרגש.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }