משחק קלפים מתמטי מהנה ומאתגר

משחק קלפים חברתי מהנה ומאתגר, המבוסס על מזל ואסטרטגיה. מעודד חשיבה מתמטית בשלבים ראשוניים של פעולות חיבור וחיסור, ומתאים למשחק רב משתתפים.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }