משעשע ומצחיק

משחק התורם לתקשורת עם הילד, משעשע ומצחיק, תורם להתפתחות ע״י חיקוי פרצופים והבחנה בין סוגי פרצופים, נהנים ממנו מאוד.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }