משעשע ונוגע בנושא איכות הסביבה בצורה ראויה

הספר משעשע ואסטטי, יש בו קריאה לפעולה והבהרה שלכל אחד יש כח לשנות דברים, וגם על הכוח של הקבוצה, הספר זרוע בהומור המכוון למבוגר המקריא.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }