משעשע ותורם להעשרת עולמו של הילד.

ספר משעשע ומלא בהומור. האיורים מעניינים ומרהיבים וישנה האנשה לחיות השונות. הספר עשיר ומלווה בחריזה, אוצר מילים רחב ובכך מעשיר את שפתו של הילד.
הספר מעורר סקרנות ומאפשר הזדמנות לשוחח על חברות, מתן עזרה לחבר. כמו כן, מאפשר לדבר על פחד מהליכה לאיבוד.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }