משעשע, מהנה ומעודד קבלה והכלה

ספר משעשע, בעל אוצר מילים עשיר ומעודד קבלה והכלה של כל אחד מהילדים ומעביר מסר שכל ילד הוא אהוב בלי קשר להתנהגותו.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }