מתאים לכל גיל – מילה על התבגרות

החל מן הילדות אנו חיים בחברה המחנכת לפעול על פי תפיסות והגדרות יופי. כולנו מבקשים לעמוד בהן, שכן אלו משפיעות על מיקומנו החברתי ועל מצבנו הנפשי. בגיל ההתבגרות העיסוק בחיצוניות ובזהות מוגבר ולכן אני אוהבת להשתמש בו גם בפרויקט חונכות של נוער-וילד שם הנערים והנערות פוגשים את המופע הפנימי המשתנה שלהם מול התחושה הפנימית. הספר כתוב בחרוזים, קולח, ויש בו את “משחק ההתפתחות הזול ביותר” – מראה. ובחיים שלנו, יש מראות רבות- מה אנחנו רואים בהן? ממליצה על הספר ועל שיח בנושא.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }