נכס צאן ברזל

הספר משלב אלמנטים של שפה, משלב לשוני גבוה, וחריזה שהיו עלולים בספר אחר להתיש אולי את הילד אך עם סיפור הרפתקאות וגבורה, אחוות אחים ונחישות שמרגשות את הקורא הצעיר ומעודדות אותו להישאב לתוך הספר וכך להנות מהשפה. גם אם היא ארכאית מעט. אצלנו בבית הסיפור הפך לכזה שהילדות כבר מדקלמות אותו וגם לפני שידעו לקרוא, ידעו “להקריא אותו” בשל החריזה והמקצב שלו.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }