סוחף ומרגש

ספר המתאר סיטואציה חברתית של בני נוער כולל יחסים של קנאה ואהבה. בדומה לסדרות שהנוער צופה היום, עם היתרונות של הקריאה.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }