סיפורים מעניינים

ספר מכיל משלים מיוחדים ואיורים משלובים לטובת שיפור הקריאה. ישבתי עם בתי כל ערב וקראנו יחד. האיורים משכו את תשומת ליבה והקריאה זרמה.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }