ספר חוויתי

ספר חוויתי לא קשה כלל, לקריאה לילד בכיתה ד’.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }