ספר מיוחד שהבנות אוהבות במיוחד

ספר אחר הדורש מחשבה ומעורבות. כל הסדרה מאוד מוצלחת בקרב הילדות, והייחוד של ספר זה הוא במעורבות הקוראת בספר – הקריאה אינה פאסיבית, ולמעשה מהווה סוג של יומן לקוראת, ותוך כדי הקריאה הקוראת עונה על שאלות, מתוך מחשבותיה ומשאלות ליבה. בכך הספר גורם לילדה להתחבר לרגשותיה, ולשפר את יכולת ההבעה בכתב.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }