ספר מקסים, מפתיע ומצחיק הפונה לטווח גילאים רחב

ספר מקסים, מפתיע ומצחיק הפונה לטווח גילאים רחב. מלל מגוון בחרוזים, המציג עושר שפתי מקטגוריות שפתיות שונות כגון שמות עצם, פעלים, תארים ומאפשר חשיפה ממוקדת לאוצר מילים רחב בכל צליל בשפה, הבחנה שמיעתית בין צלילים והכרת הייצוג הכתוב של הצליל. כל זאת תוך התבוננות מהנה בלתי פוסקת על האיורים המופלאים המספרים את המלל הכתוב בדרכם המחוייכת והמדויקת. מהנה שמיעתית להאזנה, מהנה חזותית ומהנה ביותר למבוגר המקריא את החרוזים.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }