ספר מרתק על חברות וערבות הדדית

ספר מרתק המספר על חברות ורצון לעזור לחבר בעת צרה. מפתח בילד ניצני אמפתיה וראית הצורך של האחר. האיורים בספר מושכים ומרתקים את הילד.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }