ספר מתוק

ממליצה לקנות לסבא , ושהוא יקריא לנכדה 🙂

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }