קבלת השונה בגובה העיניים של ילדים

הספר מדבר על קבלת השונה באופן שילדים יכולים להתחבר אליו.
בנוסף, הספר מזמן העשרה שפתית (לדוגמא: כל פעם חסר?), ושיח עם הילד בגובה העיניים על מסרים חברתיים (קבלת השונה) ופיתרון בעיות (מה אפשר לעשות?).

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }