קלאסיקת חובה בכל בית

את הספר הזה קיבלתי אני זוכר כילד מתנה מהוריי. ואת אותו הספר ממש אני מקריא לילדיי. סיפור קסום קסום קסום. שמלמד מהי נתינה אינסופית ללא אינטרסים. אין כאן איורים מרהיבים וצבעוניים ומכאן גם חלק מגדולתו של הסיפור. הילד קשוב נטו לסיפור ולמוסר ההשכל. וחוזר ומבקש לקרוא שוב ושוב. גם המבוגר מתרגש.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }