שובה לב ומהנה, מתאים לשלבים הראשונים בהתפתחות השפה

ספר שובה לב ומהנה, המתאים לשלבים הראשונים בהתפתחות השפה, אך מאפשר שיח נרחב על רגשות מגוונים בעקבות אירועים המתרחשים בחיי החתולים. איורים ברורים, צבעוניים ומסקרנים. מעשיר לימוד צבעי היסוד באופן ממוקד וצבעים נוספים, מעשיר למידת פעלים ראשוניים, שיח על פתרון בעיות, דחיית סיפוקים, רצונות, סבלנות, אכזבות ושמחה.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }