שובה לב, תרגום קולע ומהנה של מיריק שניר

ספר שובה לב לפעוטות, בתרגומה הקולע והמהנה של מיריק שניר. הספר ממעט במלל, ובשל כך נותן את המקום הראוי לאיורים, הממחישים את רגשות החתול ותחושותיו, נוכח “פלישת” שאר החברים למרחב הפרטי שלו. בשלל המלל החוזר על עצמו ומשפטיו הברורים, מתאים מאוד לפעוטות החל מראשית רכישת השפה, ולילדים הנמצאים בצעדיהם הראשונים בקריאה. מאפשר שיח רחב על פתרון בעיות חברתי ועל רגשות.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }