מהנה, מעשיר, ותורם להתפתחות הילד.

משחק מהנה שתורם רבות להתפתחות הילד בתחומים רבים כגון: מוטוריקה, קואורדינציה, יכולת הרכבה על פי דגם ועוד.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }