ספר המעודד עזרה לזולת

הספר מעודד עזרה לזולת, הוא עשיר מבחינה שפתית וחריזה יפה. בנוסף, כל פעם נוספת חיה חדשה, וחוזרים על כל החיות שפגשה – הילדים מאוד אוהבים את החזרתיות.

'); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); }